CLIQ


CLIQ: Creating Local Innovation through Quadruple Helix

Syfte är att optimera fördelarna med globalisering och innovation för små- och medelstora företag och entreprenörer i medelstora städer.

Målet är att stärka lokala och regionala myndighgeters policy och förmåga att stödja innovation mer effektivt.

 

Kalender

Vad händer i teknikparken?


Dagens lunch - Torsdag

 
 
Besöksadress: Nobelvägen 2
Tele: 026-53 83 00