SiSP

logo_sisp_web_1.jpg

VAD ÄR SISP?
SiSP är en branchorganisation för svenska inkubatorer och Företagsparker.
SiSP drivs av sina medlemmar, för sina medlemmar och skall verka för att betingelserna i inkubatorerna och parkerna utvecklas väl. 

Erfarenhetsutbyte och marknadsförare
SiSPs främsta syfte är att aktivt arbeta med erfarenhetsutbyte mellan olika medlemmar samt övriga aktörer i innovationssytemet. SiSP agerar därutöver som rådgivare för start av nya inkubator eller parksmiljöer. SiSP fungerar även som en nationell samordnare och motor för kompetensutveckling för en ung framväxande yrkeskår. Föreningen företräder medlemmarna i gemensamma angelägenheter och verkar för utbyten och samarbeten internationellt.
 

Kalender

Vad händer i teknikparken?


Dagens lunch - Torsdag

 
 
Besöksadress: Nobelvägen 2
Tele: 026-53 83 00